• Kufanya vipimo vya mtiririko wa maji juu ya ardhi na Matukio ya mkondo (Mafuriko na ukame) na mahitaji maalum
  • Kukusanya, kuchakata, kuchambua takwimu na kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji. Tunakusanya takwimu za hali ya hewa, kiwango cha maji na ubora wa Maji
  • Kutathmini, kutunza na kuhuisha takwimu na taarifa kuhusu upatikanaji na mahitaji ya rasilimali za maji
  • Tunajenga na kufanya matengenezo ya mitandao ya Kihaidrolojia na Hali ya Hewa
  • Kuainisha vyanzo vya maji kwa maendeleo
  • Kurejesha hali asili ya vyanzo, kutathmini na kupanga mipango ya utunzaji wa Mito
  • Kutoa taarifa ya mtiririko wa maji, mahitaji ya maji na kutoa onyo la mapema la mabadiliko ya hali ya hewa (mafuriko na ukame) ndani ya bondeĀ 
  • Kufanya uhakiki wa ubora na udhibiti wa takwimu za kihaidrolojia
  • Kutambua maeneo yanayowezekana, kubaini, kuandaa kwa kujenga mabwawa